Hva slags caseoppgaver inviterer til studentaktivitet og interaksjon?

Forfattere

  • Marit Fougner Høgskolen i Oslo Avdeling for Helsefag bachelorutdanningen i fysioterapi studieretning mensendieck

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.810

Emneord (Nøkkelord):

caseoppgaver, klinisk resonnering, studentaktive læringsformer

Sammendrag

Artikkelen omhandler bruk av ulike caseoppgaver som utgangspunkt for studentaktive læringsformer. Caseoppgaver har vært relatert til fysioterapiteori, et av kjernefagene i andre studieår. Artikkelen belyser hvilke oppgavetyper som er benyttet til å skrive seg inn på det fysioterapifaglige territorium. I den sammenheng drøftes hvilke typer oppgaver som synes å gi det beste grunnlaget for faglig diskusjon og klinisk resonnering.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

17.08.2010

Hvordan referere

Fougner, M. (2010). Hva slags caseoppgaver inviterer til studentaktivitet og interaksjon?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(1), 72–82. https://doi.org/10.7557/14.810

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene