Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven

Forfattere

  • Marit Fougner Høgskolen i Oslo Avdeling for Helsefag bachelorutdanningen i fysioterapi studieretning mensendieck
  • Grethe Stokkenes Høgskolen i Bergen Avdeling for Helsefag Institutt for fysioterapi

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.811

Emneord (Nøkkelord):

case, caserapport, klinisk resonnering, praksisnær kunnskapsutvikling, kunnskapsbasert praksis

Sammendrag

Artikkelen belyser og argumenterer for å bruke caserapporter som et alternativ til de forskningsmetoder som tradisjonelt har vært benyttet i bacheloroppgaven i fysioterapi i tredje studieår. Caserapportens relevans beskrives i lys av kunnskap om klinisk resonnering. Metoden gir fysioterapistudenter mulighet til å videreutvikle ferdigheter og forståelse i utøvelse av pasient-/klientrettet arbeid som er forankret i egen praksis. Artikkelen løfter fram problemstillinger knyttet til studenters vurderinger av ulike valg og prioriteringer i utøvelsen av kunnskapsbasert praksis. Med utgangspunkt i en caserapport illustreres noen utfordringer med å forene forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap på en konstruktiv måte. Artikkelen beskriver også et eksempel på en caserapport som er et samarbeidsprosjekt mellom to studenter. Den ene har behandlet en pasient med kroniske smerter, mens den andre har fungert som en ”kritisk venn” som har diskutert og stilt flere kritiske spørsmål som gir grunnlag for refleksjon over praksis og utvikling av økt kunnskap om klinisk resonnering.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

17.08.2010

Hvordan referere

Fougner, M., & Stokkenes, G. (2010). Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(1), 83–92. https://doi.org/10.7557/14.811

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene