Vol 14, Nr 1 (2018)

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning

Innholdsfortegnelse

Leder

Brukerkunnskap om relasjonens betydning for god helse
Johanne Alteren
PDF

Fagfellevurderte artikler

Hilde Egge, Kristine Kvellestad, Kari Glavin
PDF
Madeleine Nilsson, Lillemor Lindwall, Jan Nilsson, Ingrid From
PDF
Joanna Galek, Morten Simonsen, Ellen-Karine Grov, Anne Marie Sandvoll
PDF
Arvid Karl Birkeland, Eva Langeland, Hanne Tuntland, Frode F. Jacobsen, Oddvar Førland
PDF
Astrid Bjørnerheim Hynne, Kirsti Torjuul, Bente Paulsen
PDF
Anne Øverlie, Ellen Karine Grov, Siri Ytrehus
PDF