Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Ansatte og temaet seksualitet: Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder voksne med intellektuell funksjonsnedsettelse og seksualitet? Sammendrag  PDF
Hilde Lunde
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning Sammendrag  PDF
Christine Tørris, Mette Kristin Rach, Line Margrethe Solhaug
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming Sammendrag  PDF
Frode Dragsten, Erik Søndenaa
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming Sammendrag  PDF
Margunn Rommetveit, Anita Tollefsen
 
1 - 4 av 4 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"