Søk


 
Utgave Tittel
 
Volum 8, nr 2 (2012) Familieperspektivet i sykepleierutdanning og yrkesutøvelse Sammendrag  PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis Sammendrag  PDF
Inger Utne, Marit Leegaard, Gro Røkholt
 
Volum 6, nr 2 (2010) «Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass. Sammendrag  PDF
Stine Gjessing Bruun, Mari Wolff Skaalvik
 
Volum 5, nr 2 (2009) Forståelse av helsefremming i sykepleie Sammendrag  PDF
Åse Gammersvik, Herdis Alvsvåg
 
1 - 4 av 4 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"