Det lokale talemålets plass og rolle i målreisinga i Sogn

  • Ragnhild Haugen
Emneord (Nøkkelord): nynorsk, dialekt
Publisert
2005-12-31