Talemålsregionalisering – modellar og røynd

  • Gunnstein Akselberg
Emneord (Nøkkelord): regionalisering, urban, rural, dialektendring
Publisert
2005-12-31