Et lite pekk tesies. Litt om språket i Vett og uvett

Nils Magne Knutsen

Fulltekst:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/13.1851

Emneord (Nøkkelord)

Vett og uvett; nordnorsk litteratur;

Sammendrag

I det ytre er Vett og Uvett ei ganske lita bok, men den ruver som et
storverk i nordnorsk litteratur. Og den har en posisjon i nordnorsk
folkeliv og i nordnorsk bevissthet som ingen andre verdslige bøker
har hatt - kanskje unntatt Nordlands Trompet. I det ytre ganske beskjeden, altså, men likevel et slags kulturelt landemerke, et fast punkt
man som nordlending kan orientere seg ut fra - i flere retninger.
Og dette er det ikke vitenskapen eller universitetet eller Bokbadet
i NRK eller Dagbladets kultursider som har bestemt, det har vi nordlendinger selv bestemt, og det har vi bestemt gjennom å ta boka i
bruk, ved å dyrke den, ved å sitere den, ved å la den gå inn i vår forestillingsverden, og ved å la den glede oss og trøste oss og løfte oss når
det ser litt mørkt ut.

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Copyright (c) 2005 Nils Magne Knutsen

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/