Et lite pekk tesies

Litt om språket i «Vett og Uvett»

  • Nils Magne Knutsen Department of Culture and Literature, University of Tromsø
Emneord (Nøkkelord): nordnorsk litteratur, Vett og Uvett

Sammendrag

I det ytre er Vett og Uvett ei ganske lita bok, men den ruver som et storverk i nordnorsk litteratur. Og den har en posisjon i nordnorsk folkeliv og i nordnorsk bevissthet som ingen andre verdslige bøker har hatt - kanskje unntatt Nordlands Trompet. I det ytre ganske beskjeden, altså, men likevel et slags kulturelt landemerke, et fast punkt man som nordlending kan orientere seg ut fra - i flere retninger.

Og dette er det ikke vitenskapen eller universitetet eller Bokbadet i NRK eller Dagbladets kultursider som har bestemt, det har vi nordlendinger selv bestemt, og det har vi bestemt gjennom å ta boka i bruk, ved å dyrke den, ved å sitere den, ved å la den gå inn i vår forestillingsverden, og ved å la den glede oss og trøste oss og løfte oss når det ser litt mørkt ut.

Forfatterbiografi

Nils Magne Knutsen, Department of Culture and Literature, University of Tromsø
Nils M. Knutsen, cand. philol., førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø. Forskning først og fremst knyttet til nordnorsk litteraturhistorie og kulturhistorie, publisert i form av en rekke artikler og bøker, f. eks. Makt - avmakt. En analyse av Knut Hamsuns Benoni og Rosa (1975); Fra Ottar til Oluf. Artikler om nordnorsk litteratur
(1977); Nessekongene. De nordnorske handelsstedene (1988); Mørkets og kuldens rike. Tekster i tusen år om Nord-Norge og nordlendingene (1994); La Recherche. En ekspedisjon mot nord (sammen med Per Posti) (2002); Tromsø forteller (2003).
Publisert
2005-07-01
Hvordan referere
Knutsen, Nils Magne. 2005. «Et Lite Pekk Tesies». Nordlit, nr. 18 (juli):71–77. https://doi.org/10.7557/13.1851.
Seksjon
Artikler

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)