No. 29 (2012): Narrating the High North I

					View No. 29 (2012): Narrating the High North I
Edited by Henning Howlid Wærp, Einar-Arne Drivenes, and Robert-Marc Friedman. Cover image by Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen.

 

Nordlit 29 er viet til konferansen ‹Narrating the High North›, som ble arrangert i Longyearbyen 6.–9. september 2011, i forbindelse med Nansen-og-Amundsen-året 2011. Arrangører var Svalbard museum, Tromsø museum og HSL-fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Konferansen hadde samme tittel som forskningsgruppen som står bak: ‹Narrating the High North›, et tverrfaglig prosjekt for nordområdestudier med fokus på politikk, samfunn og kultur. For å forstå de grunnleggende endringsprosessene som skjer i nordområdene når det gjelder politikk, økonomi og kultur, ønsker forskningsgruppen å tydeliggjøre, synliggjøre og fornye den forskningen som gjøres ved Universitetet i Tromsø. Vi ønsker å styrke den komparative dimensjonen i forskningen og forsterke det internasjonale forskernettverket. Grunnstammen i ‹Narrating the High North› er tre etablerte forskningsprosjekter som arbeider med polar- og nordområdepolitikk, arktisk litteratur og nordlysforskningens historie: [i] ‹Norsk polarpolitikk 1870–2014›; [ii] ‹Arktiske diskurser›; og [iii] ‹Making Sense of the Aurora: Historical Studies of the Northern Lights in Scientific and Cultural–Political Contexts›. […] En rekke samfunns- og humanistiske fag er representert i ‹Narrating the High North›—dokumentasjonsvitenskap, historie, kulturfag, litteraturvitenskap (tysk, fransk, samisk, engelsk, nordisk og allmenn litteraturvitenskap), religionsvitenskap, statsvitenskap og vitenskapshistorie. Forskningsgruppen inkluderer også ansatte ved andre avdelinger ved UiT og eksterne institusjoner. ‹Narrating the High North› er ledet av Einar-Arne Drivenes, Robert-Marc Friedman og Henning Howlid Wærp. God lesning!
Published: 2012-05-30

Editorial

Articles