Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet

Authors

  • Trygve Lavik Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.1875

Keywords:

Dag Solstad, Jean-Paul Sartre, ‹Nødvendigheten av å leve inautentisk› (1968)

Abstract

I denne artikkelen vil jeg vise på hvilke måter Dag Solstads tenkning er i slekt med eksistensialistiske måter å resonnere på, nærmere bestemt med Jean-Paul Sartres filosofi. Sartres filosofi er en understrøm i Solstads forfatterskap som ikke ofte nok har blitt belyst. Nå må det påpekes at Solstads forfatterskap har et vell av andre påvirkningskilder enn Sartres forfatterskap, og at Solstads romaner heller ikke kan betraktes som illustrasjoner av eksistensialistiske ideer. Et sentralt siktepunkt med denne artikkelen er snarere å vise hvordan eksistensialistiske ideer settes på spill i fortellingene. De begrepene fra Sartres filosofi som jeg vil bruke i min analyse er vond tro, blikk og skam.

Author Biography

Trygve Lavik, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Trygve Lavik (f. 1961), dr. art. i filosofi, på en avhandling om Kants kunnskapsteori. Førstelektor ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Arbeider hovedsaklig med kunnskapsteoretiske emner.

Downloads

Published

2005-07-01

How to Cite

Lavik, Trygve. 2005. “Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet”. Nordlit, no. 17 (July):85–106. https://doi.org/10.7557/13.1875.

Most read articles by the same author(s)