Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet

Trygve Lavik

Fulltekst:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/13.1875

Emneord (Nøkkelord)

Dag Solstad; Jean-Paul Sartre;

Sammendrag

I denne artikkelen vil jeg vise på hvilke måter Dag Solstads tenkning er i slekt med eksistensialistiske måter å resonnere på, nærmere bestemt med Jean-Paul Sartres filosofi. Sartres filosofi er en understrøm i Solstads forfatterskap som ikke ofte nok har blitt belyst. Nå må det påpekes at Solstads forfatterskap har et vell av andre påvirkningskilder enn Sartres forfatterskap, og at Solstads romaner heller ikke kan betraktes som illustrasjoner av eksistensialistiske ideer. Et sentralt siktepunkt med denne artikkelen er snarere å vise hvordan eksistensialistiske ideer settes på spill i fortellingene. De begrepene fra Sartres filosofi som jeg vil bruke i min analyse er vond tro, blikk og skam.

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Copyright (c) 2005 Trygve Lavik

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/