Om metaforens virkning

Et Kantiansk bidrag

Authors

  • Trygve Lavik Institutt for filosofi, Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.1888

Keywords:

Max Black, Donald Davidson, metafor, Kant

Abstract

Den første delen av denne artikkelen presenterer et av de mest sentrale temaene innenfor filosofiens behandling av metaforen i nyere tid, nemlig spørsmålet om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. I den forbindelse drøftes også kort metaforens forskjellige funksjoner i vitenskapen. Denne delen er konsentrert rundt teoriene til henholdsvis Max Black og Donald Davidson, da deres bidrag for det første regnes som svært sentrale i den filosofiske diskusjonen om metaforen, og for det andre representerer de motpoler i diskusjonen om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. Hensikten med denne første delen er i tillegg å vise at metaforen som et fenomen reiser spørsmål som også går utover en rent språkfilosofisk ramme. Den andre delen av denne artikkelen gjør nettopp dette idet den belyser metaforens virkning ut fra Kants bevissthetsfilosofi.

Author Biography

Trygve Lavik, Institutt for filosofi, Universitetet i Bergen

Trygve Lavik (f. 1961), dr. art. i filosofi, på en avhandling om Kants kunnskapsteori. Førstelektor ved Filosofsk institutt, Universitetet i Bergen. Arbeider hovedsaklig med kunnskapsteoretiske emner.

Downloads

Published

2004-07-01

How to Cite

Lavik, Trygve. 2004. “Om metaforens virkning: Et Kantiansk bidrag”. Nordlit, no. 16 (July):31–48. https://doi.org/10.7557/13.1888.