Linda Hamrin Nesby: Hamsundisputas:
”En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet."

  • Linda Nesby NAFKAM (Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin), Universitetet i Tromsø
Emneord (Nøkkelord): litteratur, kronotop, Knut Hamsun, Pan, Markens grøde, Landstrykere

Sammendrag

Disputas avholdt ved Universitetet i Tromsø, 17. juni 2009. Avhandlingen er tilgjengelig i vitenarkivet Munin.

Forfatterbiografi

Linda Nesby, NAFKAM (Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin), Universitetet i Tromsø
Linda Nesby (f. 1972) disputerte i 2009 med avhandlingen "En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet". Hun har gitt ut flere artikler om Knut Hamsuns forfatterskap, og har jobbet som web-redaktør for Hamsun-senteret på Hamarøy. For tiden jobber hun som forskningsrådgiver ved NAFKAM (Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin) ved Universitetet i Tromsø.
Publisert
2010-08-19
Hvordan referere
Nesby, Linda. 2010. «Linda Hamrin Nesby: Hamsundisputas: <br>”En Analyse Av Knut Hamsuns Romaner <i>Pan</i>, <i>Markens grøde</i> Og <i>Landstrykere</i> Med Utgangspunkt I kronotopbegrepet."». Nordlit, nr. 25 (august):291-328. https://doi.org/10.7557/13.831.
Seksjon
Doktordisputaser