Svar fra doktoranden

  • Linda Nesby NAFKAM (Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin) Universitetet i Tromsø
Emneord (Nøkkelord): litteratur, kronotop, Knut Hamsun, Pan, Markens grøde, Landstrykere

Sammendrag

 

Forfatterbiografi

Linda Nesby, NAFKAM (Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin) Universitetet i Tromsø
Linda Nesby (f. 1972) disputerte i 2009 med avhandlingen "En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet". Hun har gitt ut flere artikler om Knut Hamsuns forfatterskap, og har jobbet som web-redaktør for Hamsun-senteret på Hamarøy. For tiden jobber hun som forskningsrådgiver ved NAFKAM (Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin) ved Universitetet i Tromsø.
Publisert
2009-09-01
Hvordan referere
Nesby, Linda. 2009. «Svar Fra Doktoranden». Nordlit, nr. 25 (september):315-28. https://doi.org/10.7557/13.832.
Seksjon
Doktordisputaser