Fullstendig PDF: Silje Solheim Karlsen: Triumf, lojalitet, avstand. Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann.

  • Silje Solheim Karlsen University of Tromsø
  • Kirsten Thisted University of Copenhagen
  • Steinar Gimnes NTNU

Sammendrag

Doktordisputas 27. januar 2012. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø
Avhandlingen er å finne i Munin, http://munin.uit.no/handle/10037/3796.
Dette er den fullstendige PDF-filen med prosjektets bakgrunn, 1. og 2. opponent og svaret fra doktoranden (red. anm.).
Publisert
2012-05-01
Hvordan referere
KarlsenSilje Solheim, Kirsten Thisted, og Steinar Gimnes. 2012. «Fullstendig PDF: Silje Solheim Karlsen: Triumf, Lojalitet, Avstand. Fridtjof Nansens Fram-Ekspedisjon (1893-1896) – Og Litteraturen I Dens kjølvann.». Nordlit 16 (1). https://doi.org/10.7557/13.2347.
Seksjon
Doktordisputaser