Redigert av Christian Beyer, Juliane Bockwoldt, Emil Hammar, og Holger Pötzsch. Layout: Chrill.

 

Nordlit 42 maps the manufacturing of monsters across media and genres.
Publisert: 2019-11-11

Forord og annet redaksjonelt

Artikler