Søk


 
Utgave Tittel
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other Sanja Bahun-Radunovic & Marinos Pourgouris (eds.), The Avant-garde and the Margin. New Territories of Modernism 2006. Sammendrag
Per Bäckström
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other Piotr Piotrowski Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie środkowo-wschodniej w latach 1945–89 (Avant-Garde in the Shadow of Yalta. Art in East-Central Europe, 1945–1989) 2005. Sammendrag
Piotr Bernatowicz
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other Dafydd Jones (ed.), Dada Culture. Critical Texts on the Avant-Garde 2006. Sammendrag  PDF
Per Bäckström
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other Dietrich Scheunemann (ed.), Avant-Garde/ Neo-Avant-Garde 2005 & David Hopkins (ed.), Neo-Avant-Garde 2006. Sammendrag
Per Bäckström
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other The Avant-Gardist, the Male Genius and the Proprietor Sammendrag  PDF
Martin Fredriksson
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other Richard Murphy, Theorizing the Avant-Garde. Modernism, Expressionism, and the Problem of Postmodernity 1999. Sammendrag  PDF
Jesper Olsson
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other Attitude that Matters Sammendrag  PDF
Tiina Purhonen
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other The Attractive Banality of Natalia LL’s "Consumer Art” (1972–1975) Sammendrag  PDF
Agata Jakubowska
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other Representing Bodies. Victor Brauner’s Hybrids, Fragments and Mechanisms Sammendrag  PDF
Irina Cărăbaş
 
Nr. 17 (2005): Til minne om Øystein Rottem (1946 - 2004) "Heller ikke i dette skrift er det uutsigelige sagt". Det nordiska neoavantgardets estetik - exemplen Fahlström, Hodell & Højholt Sammendrag  PDF
Per Bäckström
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other Home and Abroad: The Construction of Periphery in the Avant-Garde of Relational Art Sammendrag  PDF
Troels Degn Johansson
 
Nr. 18 (2005) ”Den laglösa fantasin till makten!” Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin Sammendrag  PDF
Per Bäckström
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other One Earth, Four or Five Words. The Peripheral Concept of “Avant-Garde” Sammendrag  PDF
Per Bäckström
 
Nr. 21 (2007): Temanummer: Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other The Marginalisation of Art The Avant-Garde, De-Realisation, and the Art Attack Sammendrag  PDF
Richard Murphy
 
1 - 14 av 14 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"