”Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem

Forfattere

  • May Helen Midtbust Høgskolen i Ålesund
  • Else Lykkeslet Høgskolen i Molde
  • Kirsti Skovdahl Høgskolen i Ålesund

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1828

Emneord (Nøkkelord):

Omsorg ved livets slutt, pårørende, sykehjem, trygghet, familiefokusert pleie og omsorg,

Sammendrag

I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt dødsfallet. Hensikten med studien var å øke forståelsen for hvordan det erfares å være pårørende ved livets slutt i sykehjem, og å få kunnskap om hvordan helsepersonell kan bistå familien i prosessen. Data ble samlet ved hjelp av semistrukturerte, individuelle intervju av seks pårørende som nylig erfarte å miste en av sine nære i sykehjem. De pårørende ble rekruttert fra to forskjellige sykehjem. Resultatet viser at pårørende opplever at døden i sykehjem kan være uforutsigbar og fremmed. Svingninger i sykdomsforløp og usikkerhet i forhold til tidsaspektet i forventet levetid, førte til at pårørende alltid måtte være tilgjenglig. Når møte med døden for mange er fremmed, beskriver pårørende behovet for trygghet i en ukjent situasjon.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

May Helen Midtbust, Høgskolen i Ålesund

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

09.06.2011

Hvordan referere

Midtbust, M. H., Lykkeslet, E., & Skovdahl, K. (2011). ”Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), 77–90. https://doi.org/10.7557/14.1828

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler