Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt Sammendrag  PDF
Wenche Skeivoll Christiansen, Tor-Ivar Karlsen, Inger Beate Larsen
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Helsepersonells erfaringer med pasientforløp i kommuner i Vest-Norge Sammendrag  PDF
Torill Aarskog Skorpen, Marit Kvangarsnes, Torstein Hole
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Gastric bypass - ingen snarvei til ny livsstil. Pasienterfaringer to år etter kirurgi Sammendrag  PDF
Åshild Torgersen, Rebecca Jane Foreman, Sissel Eikeland Husebø, Marit Hegg Reime
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten Sammendrag  PDF
Helene Hanssen, Rita Sommerseth
 
Volum 7, nr 1 (2011) Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv Sammendrag  PDF
Trine Kopperud Brenden, Anne Julie Storheil, Ellen Karine Grov, Siri Ytrehus
 
1 - 5 av 5 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"