Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Gastric bypass - ingen snarvei til ny livsstil. Pasienterfaringer to år etter kirurgi Sammendrag  PDF
Åshild Torgersen, Rebecca Jane Foreman, Sissel Eikeland Husebø, Marit Hegg Reime
 
Volum 7, nr 1 (2011) Ung voksen med Revmatoid Artritt Sammendrag  PDF
Mari Hellesen Birkeland, Anneli Knudsen Marsfjell, Ragna Stalsberg
 
Volum 6, nr 2 (2010) Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering Sammendrag  PDF
Aud Evensen, Hilfrid V. Brataas, Bodil Landstad
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon Sammendrag  PDF
Solveig Sørby, Liv Fegran
 
1 - 4 av 4 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"