«Noget af et eksperiment»

Harald Schwenzens stumfilmadaptasjon (1922) av Knut Hamsuns roman Pan (1894)

  • Lisbeth Pettersen Wærp nordlit
Emneord (Nøkkelord): Pan, Knut Hamsun, Harald Schwenzen, stumfilm, adaptasjon, modernisme, melodrama

Sammendrag

Hamsuns roman er komponert i korte, tilstands- og stemningsorienterte kapitler, har to kontrasterte jegfortellere, fire ulike tidsnivå, vekt på erindring, drøm, ubevisst sjeleliv og det irrasjonelle. Personene, særlig protagonistene Glahn og Edvarda, framstår uten klare motiver, og plotkomposisjonen er vag og åpen. En slik romankomposisjon er utfordrende å adaptere til film og skiller seg kraftig både fra de kunstneriske konvensjonene i samtidens norske bonde- og bygdefilm og fra den framvoksende Hollywood-stilen og det som etterhvert blir den klassiske filmfortellingens ideal. Hovedspørsmålene som stilles i denne artikkelen er derfor hvordan utfordringene er løst, hva som kjennetegner Schwenzens film som adaptasjon av romanen og hvordan adaptasjonen føyer seg inn i norsk filmhistorie og i romanens resepsjons- og tolkningshistorie. Et viktig poeng i artikkelen er at filmen adopterer den modernistiske fortellemåten og formen fra romanen, og gjennom stumfilmsjangerens melodramatiske virkemidler bidrar til å fremme eller forsterke sentrale innovative, modernistiske trekk adoptert fra romanen.

Forfatterbiografi

Lisbeth Pettersen Wærp, nordlit

Lisbeth P. Wærp, dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for språk og

kultur, UiT– Norges arktiske universitet. Siste publikasjoner: “ The Struggle for

Existence. Ibsen’s The Wild Duck (Vildanden, 1884) ”, Ibsen Studies, 1/2020; «Nedslag i nyere norsk dramatikk», Norsk Litterær Årbok, 2020; “Nature, Pathos, Heroism: Victor

Sjöströms Silent Film Adaptation (1917) of Ibsens Terje Vigen (1862)», Ibsen Studies 1/2018.

Referanser

Arntzen, Even. 2008. «Knut Hamsun og film». I Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007. Hamsun-Selskapet

Boasson, Frode Lerum. 2015. «Tilbake til Livet: Pan. I Men livet lever. Hamsuns vitalisme fra Pan til Ringen sluttet. Dr.avh., NTNU

Boasson, Frode Lerum. 2016. «Reaksjonær radikalisme. Hamsuns vitalistiske poetikk». I Nordlit nr. 38

Bordwell, David, og Kristin Thompson. 2013. Film Art, An Introduction. New York: McGraw Hill

Breien, Anja. 2000. Brev til Norsk Filminstitutt, datert 2. mai 2000, Nasjonalbibliotekets Spesiallesesal

Carlsen, Henning.1995. Pan. I Hamsun. Samleboks. Sult. Pan. Telegrafisten. Markens grøde. Landstrykere. Hamsun. Oslo: Film og kino, Nasjonalbiblioteket, Norsk Filminstitutt

Cawelti, John G. 1991. «The Evolution of Social Melodrama”. I Imitations of Life. A reader on Film & Television Meoldrama, redigert av Marcia Landy. Detroit: Wayne State University Press

Dahl, Hans Fredrik, Gripsrud, Jostein, Iversen, Gunnar, Skretting, Kathrine, Sørensen, Bjørn. 1996. Kinoens mørke. Fjernsynets lys. Levende bilder i Norge gjennom hundre år. Oslo: Gyldendal Forlag

Dvergsdal, Alvhild. 2016. «Pan, Glahn og jagtvidenskaben fra Æsop til C(h)ora». I Nordlit nr.38.

Engelstad, Arne. 2013. Fra bok til film. Om adaptasjoner av litterære tekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Evensmo, Sigurd. 1992. Det store tivoli. Film og kino i Norge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Fjord, Olaf, og Josef Rovensky. 1937. Pan. Das Schicksal des Leutnants Thomas Glahn

Hamsun, Knut. 1994. Brev til Albert Langen, datert Kristiansand 2. september 1894. I: Harald S. Næss (redaktør): Knut Hamsuns brev 1879-1895, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Hamsun, Knut.1965. «Fra det ubevidste Sjæleliv» [1890]. I Knut Hamsun. Artikler 1889-1928, red. av Francis Bull. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Hamsun, Knut. 2007. Pan [1894]. I Knut Hamsun. Samlede verker, red. av Lars Frode Larsen, bd. 4, Oslo: Gyldendal

Hansen, Eirik Frisvold. 2015. «Forord». I heftevedlegget Pan

til Pan (dvd). Oslo: Nasjonalbiblioteket

Henning-Jensen, Bjarne. 1962. Kort är sommaren

Hutcheon, Linda. 2013. A Theory of Adaptation. London og New York: Routledge

Kittang, Atle. 1995. «Jeger, elskar, forteljar. Moderniteten i Knut Hamsuns Pan». I Nils Magne Knutsen (red.) Hamsun i Tromsø. 11 foredrag fra Hamsun-konferansen i Tromsø 1995. Hamsun-Selskapet

Kvalvik, Bent. 2015. «Om filmen Pan». I heftevedlegget Pan

til Pan (dvd). Oslo: Nasjonalbiblioteket

Lefebvre, Martin. 2006. Landscape and Film. Red. av Martin Lefebvre, New York og London: Routledge

Lien, Asmund.1993. «Pans latter». I Edda nr. 2

Lunde, Arne. 2009. «Knut Hamsun at the movies in transnational contexts”. Nordlit nr. 25

Möss, Andreas Nilssen. 2015. «Den ikke-overførbare Knut Hamsun og det store lerretet – fem adaptasjoner av Pan», montages.no

Sarraute, Nathalie. 1960. Tropismer [1939]. I Cappelens upopulære skrifter, Oslo: Cappelen Forlag

Schwensen, Harald. 2015. Pan [1922]. Oslo: Nasjonalbiblioteket

Semsdorf, Henning K. 1990. «Den gjenspeilte faun. Knut Hamsuns Pan og myten om det ubevisste». I Nils M. Knutsen (red.), Tre foredrag fra Hamsun-dagene 1990, Hamsun-Selskapets skriftserie nr. 3

Turco, Alfred. 1980. «Knut Hamsun’s Pan and the Riddle of “Glahn’s Death””. I Scandinavica, 19/1

Vige, Rolf. 1963. Knut Hamsuns Pan. Oslo: Universitetsforlaget

Wærp, Henning. 2018. «Nordlandsnatur eller symbollandskap?». I H.H. Wærp: Hele livet en vandrer i naturen. Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Stamsund: Orkana Akademisk

Wærp, Lisbeth. 2018. «Nature, Pathos, Heroism: Victor Sjöström’s Silent Film Adaptation (1917) of Ibsen’s “Terje Vigen” (1862). Ibsen Studies, 18, nr.1

Publisert
2020-12-10
Hvordan referere
Pettersen Wærp, Lisbeth. 2020. «‘Noget Af Et Eksperiment’ ». Nordlit, nr. 47 (desember):203-24. https://doi.org/10.7557/13.5696.
Seksjon
Artikler