I begynnelsen

Noen betraktninger om ord, landskap og poetologi

  • Anniken Greve UiT- Norges arktiske universoitet
Emneord (Nøkkelord): Jasinski Wright, Poetics, practice, conversation, Wittgenstein, Meløe, Valkeapää

Sammendrag

Artikkelen undersøker muligheten for å la Nord-Norge og Sápmi være utgangspunktet for poetologiske refleksjoner. Med utgangspunkt i kongrastenmellom skaperkraften i Guds ord og menneskespråket knytter den an til den sere Wittgesteins forestilling om hvordan vi blir språklige. Gjennom en modifisering av visse tolkninger av Wittgenstein argumenterer artikkelen for et nært, men komplekst forhold mellom landskap og ord, et forhold som forutsetter både en instrumentell og en ikke-instrumentell bruk av språket. Gjennom lesninger av noen av diktene til den samiske dikteren Nils-Aslak Valkeapää argumenterer artikkelen for at den poietiske bruken av språket kan være det ultimate uttrykket for menneskets tilknytning til landskapet, og vice verca, at poetiske uttrykk for en slik nærhet til landskapet kan legge vesentlige føringer på hvordan vi oppfatter funksjonen til (visse former for) litteratur.

Referanser

Anscombe, Elisabeth. 2000 [1957]. Intention. Cambridge, Massachusetts/London, England: Harvard University Press.

Bibelen. 2011. Oslo: Det Norske Bibelselskap, https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101803001

Cavell, Stanley. 1981. The Senses of Walden: An Expanded Edition, San Francisco: North Point Press

Clark, Thomas A. 1992. «Poetry and the Space Beyond». I G. Murray (red.): Poiesis. Aspects of Contemporary Poetic Activity. Edinburgh: The FruitMarket Gallery

Eisel, Erik 1999: «‘In the Beginning was the Word...’ The Question of the Origin of Language in Goethe’s Faust.» Anthropoetics: The Journal of Generative Anthropology, no. 1. http://anthropoetics.ucla.edu/ap0501/eisel/

Luther, Martin. 1976. Dr. Martin Luthers lille katekisme. Oslo: J. W. Cappelens forlag

Løgstrup, Knud E. 1984. Ophav og omgivelse. Metafysik III. København: Gyldendal

Meløe, Jakob. 1973. «Aktøren og hans verden». Norsk Filosofisk Tidsskrift, nr. 2

–. 1978. «Om Øfstis bok ´Språk og fornuft´. Pluss en del notater om språk og praktiske språkspill». Norsk Filosofisk Tidsskrift, nr. 2

–. 1988. «The Two Landscapes of Northern Norway». Inquiry, nr. 3

Merleau-Ponty, Maurice. 1962. Phenomenology of Perception, London: Routledge

Rhees, Rush. 1998. Wittgenstein and The Possibility of Discourse. Cambridge: Cambridge University Press

Sjklovskij, Viktor. 2003. «Formen som grep». I Atle Kittang, Arild Linneberg, Arne Melberg og Hans H. Skei (red): Moderne litteraturteori: En antologi. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget

Valkeapää, Nils-Aslak. 1994. Trekways of the Wind. Guovdageaidnu: DAK

Wittgenstein, Ludwig. 1995. Filosofi og kultur. Spredte bemerkninger, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

–. 1997. Filosofiske undersøkelser, Oslo: Pax

Wright, Reni Jasinski. 2014. Syv Sorter. Historier fra kjøkkenbenken, Tromsø: Senter for nordlige folk/Reni Jasinski Wright

Publisert
2020-01-20
Hvordan referere
Greve, Anniken. 2020. «I Begynnelsen». Nordlit, nr. 44 (januar):1–12. https://doi.org/10.7557/13.4945.
Seksjon
Artikler