Current Issue

No 2 (2019): Wikipedia-akademiet 2015

Presentasjonar frå Wikipedia-akademiet 2015, arrangert av Wikimedia Norge og UiT Noregs arktiske universitet i Tromsø 23.–24. april 2015. Temaet for konferansen var Wikipedia som det utvida biblioteket, og målet var å samla Wikipedia-skribentar, forskarar og alle som er interesserte i Wikipedia si rolle i det nye kunnskapssamfunnet.

Arrangementskomitéen:
Astrid Carlsen, Wikimedia Norge
Philipp Conzett, UiT Noreg arktiske universitet, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6754-7911
Harald Groven, Senter for IKT i utdanninga
Trond Trosterud, UiT Noregs arktiske universitet

Published: 2019-10-13
View All Issues