Refleksjon som verktøy for kompetanseheving blant ansatte i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede - å sette sin egen praksis under lupen gjennom veiledning

Forfattere

  • Kari Høium HiOA
  • Lene Bjerke Jensen Nitor AS, Lørenskog kommune
  • Solfrid Westli Korshagen boliger, Skedsmo kommune
  • Elisabeth Antonsen Korshagen boliger, Skedsmo kommune

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2229

Emneord (Nøkkelord):

etikk, kompetanseheving, refleksjon, veiledning, utviklingshemmede

Sammendrag

Studien belyser effekten av refleksjon som verktøy for kompetanseheving i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede. Vi beskriver hvordan veiledet refleksjon i gruppe, ble tilrettelagt og gjennomført for å gi størst mulig nytteverdi og effekt i forhold til de ansattes praksis.

En annen målsetting er å belyse hvordan Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Institutt for atferdsvitenskap, og et kommunalt bofellesskap for voksne utviklingshemmede, samarbeider for å innfri myndighetenes målsetting om å styrke etisk kompetanse innenfor helse- og omsorgstjenesten. Dataene i studien er ansattes egne erfaringer og opplevelse av veiledningsmodellen, basert på skalering i spørreskjema. Det ble også gjennomført fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med de ansatte. Data baserer seg på undersøkelser over en treårsperiode. Resultatene fra studien peker i retning av at veiledet refleksjon bidrar til økt faglig og personlig kompetanse, og gir også en pekepinn på hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å oppnå læringsutbytte. Betydningen av funnene forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves både fra myndighetene og fra fagfeltet som en sentral kvalitetsvariabel ved tjenesteyting

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

30.01.2012

Hvordan referere

Høium, K., Jensen, L. B., Westli, S., & Antonsen, E. (2012). Refleksjon som verktøy for kompetanseheving blant ansatte i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede - å sette sin egen praksis under lupen gjennom veiledning. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(2), 92–102. https://doi.org/10.7557/14.2229

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene