Refleksjon som verktøy for kompetanseheving blant ansatte i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede - å sette sin egen praksis under lupen gjennom veiledning

Forfattere

  • Kari Høium HiOA
  • Lene Bjerke Jensen Nitor AS, Lørenskog kommune
  • Solfrid Westli Korshagen boliger, Skedsmo kommune
  • Elisabeth Antonsen Korshagen boliger, Skedsmo kommune

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2229

Emneord (Nøkkelord):

etikk, kompetanseheving, refleksjon, veiledning, utviklingshemmede

Sammendrag

Studien belyser effekten av refleksjon som verktøy for kompetanseheving i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede. Vi beskriver hvordan veiledet refleksjon i gruppe, ble tilrettelagt og gjennomført for å gi størst mulig nytteverdi og effekt i forhold til de ansattes praksis.

En annen målsetting er å belyse hvordan Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Institutt for atferdsvitenskap, og et kommunalt bofellesskap for voksne utviklingshemmede, samarbeider for å innfri myndighetenes målsetting om å styrke etisk kompetanse innenfor helse- og omsorgstjenesten. Dataene i studien er ansattes egne erfaringer og opplevelse av veiledningsmodellen, basert på skalering i spørreskjema. Det ble også gjennomført fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med de ansatte. Data baserer seg på undersøkelser over en treårsperiode. Resultatene fra studien peker i retning av at veiledet refleksjon bidrar til økt faglig og personlig kompetanse, og gir også en pekepinn på hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å oppnå læringsutbytte. Betydningen av funnene forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves både fra myndighetene og fra fagfeltet som en sentral kvalitetsvariabel ved tjenesteyting

Nedlastinger

Publisert

2012-01-30

Hvordan referere

Høium, K., Jensen, L. B., Westli, S., & Antonsen, E. (2012). Refleksjon som verktøy for kompetanseheving blant ansatte i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede - å sette sin egen praksis under lupen gjennom veiledning. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 7(2), 92–102. https://doi.org/10.7557/14.2229

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene