Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.

Forfattere

  • Kari Høium Høgskolen i Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.243

Emneord (Nøkkelord):

Læringsutbytte, praksis, profesjonell kompetanse, refleksjon, veiledning

Sammendrag

Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår inne på høgskolen, midtveis i en av deres praksisperioder. Hovedmålsettingen var å se i hvilken grad veiledningsmodellen bidro til utbytte og læringseffekt i forhold til målsetting for praksisperioden. Et annet mål med studien har vært å skaffe erfaringer med hvordan refleksjon og kritisk tenkning kan læres gjennom praktisk student veiledning. Resultater fra undersøkelsen viste at den tilpassede veiledningsmodellen som her ble benyttet, bidro til å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studentene. Dette gir grunnlag for videre optimisme med tanke på å styrke vernepleiestudentenes læring og profesjonelle kompetanse. Betydningen forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves som en sentral kvalitetsvariabel, både fra myndighetene og fra fagfeltet.

En videre utfordring vil være å raffinere modellen ytterligere med tanke på utprøving og tilpasset implementering gjennom ulike praksisperioder i studiet.

Forfatterbiografi

Kari Høium, Høgskolen i Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap

høgskolelektor

Nedlastinger

Publisert

2009-02-01

Hvordan referere

Høium, K. (2009). Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 87–99. https://doi.org/10.7557/14.243

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene