Utvikling av et manualbasert verktøy for veiledning av studenter i praksis - et bidrag til å styrke kvaliteten på utdanningen

  • Kari Høium OsloMet – storbyuniversitetet
  • Christine Tørris Fakultet for helsefag/ Institutt for atferdsvitenskap, Ba-vernepleie førstelektor, Phd
Emneord (Nøkkelord): counselling, students, placement counselling, placement counsellor, quality improvement, manual based tool, counselling skills, veiledning, studenter, praksisveiledning, kvalitetsforbedring, manualbaserte tiltak, veiledningsferdigheter

Sammendrag

Clinical training in health and social care educations are important in the development of professional competence of students. However, clinical supervisors may be uncertain of their own counselling skills, and how to meet the students’ needs in their clinical practice. Here, a manual-based counselling guide, developed through counselling courses for clinical supervisors, is presented. The counselling guide is based on data from guidance courses, and the supervisors’ needs in strengthening their counselling skills.

Forfatterbiografi

Kari Høium, OsloMet – storbyuniversitetet
Fakultet for helsefag/ Institutt for atferdsvitenskap, Ba-vernepleie førstelektor
Publisert
2019-01-08
Hvordan referere
Høium, K., & Tørris, C. (2019). Utvikling av et manualbasert verktøy for veiledning av studenter i praksis - et bidrag til å styrke kvaliteten på utdanningen. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 14(2). https://doi.org/10.7557/14.4613
Seksjon
Utviklingsarbeider i helsefagene