Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design Sammendrag  PDF
Aud Johannessen, Kirsten Thorsen
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang ”Så griner vi heldigvis lidt af det”. Ægtepars erfaringer med demens i et hverdagslivs sociologisk perspektiv Sammendrag  PDF
Tania Dræbel, Kirsten Teglgaard Lund, Anne Liveng
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Register til nytte eller besvær, hva vet vi etter fem år? Etablering av et kvalitets- og forskningsregister for hukommelsesklinikker i spesialisthelsetjenesten Sammendrag  PDF
Marit Nåvik, Knut Engedal, Ingun Ulstein
 
Volum 7, nr 2 (2011) Livskvalitet for personer med demenssykdom – sett i et livsløpsperspektiv - En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger Sammendrag  PDF
Signe Tretteteig, Kirsten Thorsen
 
Volum 9, nr 1 (2013) Det som sitter i veggene Sammendrag  PDF
Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkesle, Wigdis Helen Sæther
 
Volum 6, nr 2 (2010) Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang Sammendrag  PDF
Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen
 
1 - 6 av 6 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"