Søk


 
Utgave Tittel
 
Volum 8, nr 1 (2012) Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter Sammendrag  PDF
Trude Fløystad Eines, Ingela Thylen
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Simulering er ikke til å spøke med: Helsefagstudenters erfaringer fra tverrprofesjonell teamtrening med bruk av simuleringsmetodikk Sammendrag  PDF
Marit Breivik, Tone Johnsgaard, Marit Hegg Reime
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Overvekt hos gravide – en utfordring i svangerskapsomsorgen Sammendrag  PDF
Wenke Moldjord, Sevald Høye, Kari Kvigne
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer Sammendrag  PDF
Stine Thorvaldsen Smith, Kristin Haraldstad
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser Sammendrag  PDF
Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken, Beate André
 
Vol 10, Nr 2 (2014) En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler Sammendrag  PDF
Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes, Atle Ødegård
 
Volum 7, nr 1 (2011) Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt Sammendrag  PDF
Kjersti Sunde Mæhre, Sissel Lisa Storli
 
1 - 7 av 7 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"