Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter

Forfattere

  • Trude Fløystad Eines Høgskoleni Molde, Avd. for helse- og sosialfag
  • Ingela Thylen Høgskolen i Molde, Avd. for Helse og sosialfag, Hälsouniversitetet i Linköping, Sverige; Universitetssjukhuset, Kardiologiska Kliniken, Linköping, Sverige

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2334

Emneord (Nøkkelord):

Fokusgruppeintervju, kvalitativ forskning, pårørende, metodologiske og praktiske utfordringer

Sammendrag

Hensikten med denne artikkelen er å belyse de metodologiske og praktiske utfordringene forskere vil kunne møte i prosessen når fokusgruppeintervju skal planlegges, gjennomføres og analyseres. Artikkelen omhandler egne erfaringer med pårørende som informanter, hvor metoden har mange fordeler. Likevel vil forskeren møte noen utfordringer når fokusgruppeintervju velges som forskningsmetode. Det er derfor viktig å fokusere på kompleksiteten i forskningsprosessen for å få et kvalitativt godt datamateriale. Ulike metodiske aspekt som troverdighet, pålitelighet, samstemmighet og overførbarhet vil bli diskutert i tillegg til diskusjon omkring interaksjonen i gruppene og mellom forskeren og deltakerne i fokusgruppene.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Trude Fløystad Eines, Høgskoleni Molde, Avd. for helse- og sosialfag

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

22.06.2012

Hvordan referere

Eines, T. F., & Thylen, I. (2012). Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 8(1), 94–107. https://doi.org/10.7557/14.2334

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler