"Kor pent bergensk snakkar du?"

Ei gransking av sjølvrapporterte språkdata til avisa Bergens Tidende si heimeside, bt.no

  • Gunnstein Akselberg
Emneord (Nøkkelord): leksikalsk variasjon, sjølvrapporterte språkdata, sosiale faktorar
Publisert
2008-12-31