Variasjon og endring av sogndalsdialekten

  • Ragnhild Haugen
Emneord (Nøkkelord): dialektendring, dialektvariasjon, sosiale faktorar
Publisert
2019-04-04
Seksjon
Artikler om nummerets tema