«Den laglösa fantasin till makten!»

Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin

Authors

  • Per Bäckström Institute for Culture and Literature, University of Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.1846

Keywords:

Avant-Garde, Guru Papers, Bruno K. Öijer

Abstract

Syftet med denna artikel är att, med utgångspunkt i stenciltidskriften
Guru Papers och uttalanden av Bruno K. Öijer, ge en bild av de
avantgardistiska stämningar som härskade i svenskt kulturliv under
den första hälften av 1970-talet. Denna strömning var inte bara
inspirerad av 1910- och 20-talens europeiska avantgarde, utan även av
andra traditioner såsom amerikansk modernism och avantgarde.

Author Biography

Per Bäckström, Institute for Culture and Literature, University of Tromsø

Per Bäckström arbetar sedan 2000 som førsteamanuensis vid
Institutt for Kultur og Litteratur, Universitetet i Tromsø. Han blev 2003 filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet med avhandlingen Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (ellerströms förlag 2003). Han har precis publicerat en analys av den franske författaren Henri Michaux - Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska (ellerströms förlag, 2005).
Han har varit verksam som litteraturrecensent, och har bl.a. publicerat studier av avantgardebegreppet, det nordiska neoavantgardet, Sandro Key-Åbergs poesipedagogik, Michael Riffaterres poesisemiotik och Garrett Stewarts fonemiska läsningsmetod. Per Bäckström forskar för närvarande på Öyvind Fahlströms tvärestetiska konstnärskap.

Downloads

Published

2005-07-01

How to Cite

Bäckström, Per. 2005. “«Den laglösa fantasin till makten!»: Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin”. Nordlit, no. 18 (July):5–26. https://doi.org/10.7557/13.1846.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>