Jørn Erslev Andersen:Værkelighed. Essays om dansk litteratur

Authors

  • Per Bäckström

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.1864

Abstract

 

Author Biography

Per Bäckström

Per Bäckström arbetar sedan 2000 som førsteamanuensis vid
Institutt for Kultur og Litteratur, Universitetet i Tromsø. Han blev 2003 filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet med avhandlingen Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (ellerströms förlag 2003). Han har precis publicerat en analys av den franske författaren Henri Michaux - Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska (ellerströms förlag, 2005).
Han har varit verksam som litteraturrecensent, och har bl.a. publicerat studier av avantgardebegreppet, det nordiska neoavantgardet, Sandro Key-Åbergs poesipedagogik, Michael Riffaterres poesisemiotik och Garrett Stewarts fonemiska läsningsmetod. Per Bäckström forskar för närvarande på Öyvind Fahlströms tvärestetiska konstnärskap.

Downloads

Published

2005-07-01

How to Cite

Bäckström, Per. 2005. “/i>”;. Nordlit, no. 18 (July):329-37. https://doi.org/10.7557/13.1864.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>