«Men mennesket lever så længe»

En Lesning av Hamsuns ‹Feberdikte›

  • Even Arntzen Department of Culture and Literature, University of Tromsø
Emneord (Nøkkelord): ‹Feberdikte›, Det vilde kor (1904), Knut Hamsun

Sammendrag

Dette skal handle om Hamsuns ‹Feberdikte›, fra Hamsuns første og
eneste diktsamling, Det vilde kor, utgitt i 1904. Øystein Rottem og
jeg snakket mang en gang om at noen burde sette seg ned og ta for
seg denne teksten på analytisk vis. Så her kommer et lite forsøk.

Forfatterbiografi

Even Arntzen, Department of Culture and Literature, University of Tromsø
Even Arntzen, dr. art., førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø. Hamsun-forsker og leder av Hamsun-Selskapet. Har utgitt/redigert flere bøker om Hamsun. Har også skrevet en roman, Veien mot Ngàje Ngài, Polar folag, 2002. Siste bokutgivelser: Knut Hamsun: Den Gaadefulde (nyutgivelse med innledning av EA), Hamsun-Selskapet 2004; Hamsuns kvinner. 8 foredrag fra Hamsundagene på Hamarøy 2004, Hamsun-Selskapet 2004.
Publisert
2005-07-01
Hvordan referere
Arntzen, Even. 2005. «‘Men Mennesket Lever Så længe’». Nordlit, nr. 17 (juli):13–26. https://doi.org/10.7557/13.1871.

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)