"Mellem livshunger og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrups poetikker

  • Per Bäckström Institutt for Kultur og Litteratur, universitetet i Tromsø
Emneord (Nøkkelord): Pia Tafdrups, Søren Ulrik Thomsen,

Sammendrag

 

Forfatterbiografi

Per Bäckström, Institutt for Kultur og Litteratur, universitetet i Tromsø
Per Bäckström, fil.dr., førsteamanuensis ved Institutt for Kultur og Litteratur, universitetet i Tromsø. Disputerte ved Lunds universitet på avhandlingen Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer, ellerströms förlag, 2003. Publikasjoner bl.a. Enhet i mångfald. Henri Michaux och det groteskas poetik, ellerströms förlag, 2005 (under utgivelse); artiklar om avantgarde, Michael Riffaterres poesisemiotik, Sandro Key-Åbergs poesipedagogik. Forskar for tiden på Öyvind Fahlströms tverrestetiske kunst.
Publisert
2005-07-01
Hvordan referere
Bäckström, Per. 2005. «"Mellem Livshunger Og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen Og Pia Tafdrups Poetikker». Nordlit 9 (1), 143-56. https://doi.org/10.7557/13.1878.