«Heller ikke i dette skrift er det uudsigelige sagt»

Det nordiska neoavantgardets estetik—exemplen Fahlström, Hodell & Højholt

Authors

  • Per Bäckström Department of Culture and Literature, University of Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.1882

Keywords:

Avant-Garde, 1960-tallet

Abstract

Det nordiska neoavantgardet har hittills i liten grad varit föremål för utforskning i sin helhet. Forskningsuppgiften som sådan innebär i sig en empirisk utmaning, eftersom förbindelserna mellan länderna ofta
bara nämns i förbigående i större historieskrivningar, och man måste söka i ett stort och utspritt textbestånd bestående av minnesskildringar, tidskrifts- och tidningsartiklar etc. Jag inleder med en kort diskussion av det nordiska utbytet under 60-talet, följt av nedslag hos de tre svenska och danska avantgardisterna och författarna Öyvind Fahlströms, Åke Hodells och Per Højholts, vars text-ljudkompositioner finns utgivna på cd-skivor.

Mitt syfte är att demonstrera (neo-)avantgardets gränsöverskridande karaktär i tre olika men inbördes relaterade avseenden: att 60-talet präglades av en bred nordisk interaktion; att skrifter, manifest och andra texter av de tre författarna ger uttryck för en tvärestetisk poetologi; att avantgardet lägger tonvikten på den processuella skapelseprocessen.

Det jag har valt att fokusera på är alltså den poetologi som ligger till grund för genreöverskridande konst som t.ex. text-ljudkompositioner. Resultaten kan ofta rubriceras som både poesi, happening, teater och
performance, och är i hög grad ett resultat av 60-talets medieutveckling med lätthanterliga bandspelare, transistorradio, TV m.m. Även om konstverken i sig kanske inte alltid är lika intressanta ut estetisk synpunkt, fördjupar en analys av den bakomliggande idévärlden förståelsen för det nordiska neoavantgardets betydelse och den kreativitet som präglade 60-talet.

Author Biography

Per Bäckström, Department of Culture and Literature, University of Tromsø

Per Bäckström, fil.dr., førsteamanuensis ved Institutt for Kultur og Litteratur, universitetet i Tromsø. Disputerte ved Lunds universitet på avhandlingen Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer, ellerströms förlag, 2003. Publikasjoner bl.a. Enhet i mångfald. Henri Michaux och det groteskas poetik, ellerströms förlag, 2005 (under utgivelse); artiklar om avantgarde, Michael Riffaterres poesisemiotik, Sandro Key-Åbergs poesipedagogik. Forskar for tiden på Öyvind Fahlströms tverrestetiske kunst.

Downloads

Published

2005-07-01

How to Cite

Bäckström, Per. 2005. “«Heller ikke i dette skrift er det uudsigelige sagt»: Det nordiska neoavantgardets estetik—exemplen Fahlström, Hodell & Højholt ”. Nordlit, no. 17 (July):203–235. https://doi.org/10.7557/13.1882.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>