Ironi og metafiksjonalitet i Knut Hamsuns roman Siste Kapitel

  • Linda Hamrin Nesby UiT
Emneord (Nøkkelord): Knut Hamsun, Siste Kapitel

Sammendrag

Denne artikkelen dreier seg om forholdet mellom ironi og metafiksjonalitet, og hvilken rolle disse fenomenene sammen spiller i Knut Hamsuns roman Siste Kapitel (1923). Romanen er valgt fordi den etter mitt syn er bygget opp på en utpreget ironisk måte: Både karakterer, steder og synspunkter er ordnet etter et kontrastivt, eller om man vil, ironisk, mønster (…).

Publisert
1998-01-01
Hvordan referere
Nesby, Linda Hamrin. 1998. «Ironi Og Metafiksjonalitet I Knut Hamsuns Roman <i>Siste Kapitel</I>». Nordlit, nr. 3 (januar):285–318. https://doi.org/10.7557/13.2187.
Seksjon
Artikler