Livsmot som fenomen i et helsefaglig perspektiv

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5270

Forfatterbiografi

Johanne Alteren, Nord universitet Mo i Rana

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Associate Professor PhD

PhD i studier av profesjonspraksis, Senter for praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø

Kandidat i Sykepleievitenskap, UiO

Bachelor i Sykepleie, Sykepleierhøgskolen i Tromsø

Nedlastinger

Publisert

2020-01-17

Hvordan referere

Alteren, J. (2020). Livsmot som fenomen i et helsefaglig perspektiv. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 15(2), 1. https://doi.org/10.7557/14.5270