Leder, Trøstens betydning i helsevesenets rom

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.7022

Sammendrag

Dette temanummeret i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning belyser trøst som fenomen sett i et helsefaglig perspektiv. Forskningsgruppen Liv og livsmot ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for helse- og omsorgsfag tok initiativet til dette temanummeret i 2020, og utgivelsen ble realisert i nært samarbeid med Nordisk Tidsskrift for Helseforskning i 2023. Temanummeret består av en innledende tekst og åtte bidrag, de fleste i essayistisk form, som hovedsakelig er skrevet av forskere tilknyttet forskningsgruppen Liv og livsmot. Det at form og innhold på hvert bidrag er forskjellig gjør at både forfatterne og leserne får en ny forståelse av hvordan trøst kan komme til uttrykk i ulike kontekster. Trøstens eksistensielle betydning granskes i mellommenneskelige møter som finner sted i våre private rom, i naturen, i ulike livsfaser og i helsevesenets mange arenaer. Fenomenet trøst belyses med utgangspunkt i forfatternes livserfaringer og opplevelser som profesjonelle omsorgsgivere. Ulike filosofiske og teoretiske rammeverk sammen med resultater fra forskning rundt fenomenet trøst, gjør det tydelig hvilken betydning den har for vårt liv og livsmot.

Medlemmene i forskningsgruppen Liv og livsmot vil gjerne takke sjefredaktør i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Jorunn Bjerkan, støtteteamet i UiTs publiseringstjeneste Septentrio Academic Publishing, og alle involverte fagredaktører og fagfeller for deres arbeid med våre bidrag. 

 

God lesning!

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Gabriele Kitzmüller, UiT, Norges Arktiske Universitet, Narvik

Førsteamanuensis, Institutt for Helse og Omsorg

Anne Clancy, UiT, Norges Arktiske Universitet, Harstad.

Professor, Institutt for helse og omsorgsfag

Nedlastinger

Publisert

12.05.2023

Hvordan referere

Kitzmüller, G., & Clancy, A. (2023). Leder, Trøstens betydning i helsevesenets rom. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(3). https://doi.org/10.7557/14.7022

Utgave

Seksjon

Leder