Første innføringsbok i litteraturkritikk

Erik Bjerck Hagens «Litteraturkritikk—En introduksjon» (Universitetsforlaget 2004)

  • Henning Howlid Wærp Department of Culture and Literature, University of Tromsø
Emneord (Nøkkelord): Erik Bjerck Hagen, Litteraturkritikk—En introduksjon (2004)

Forfatterbiografi

Henning Howlid Wærp, Department of Culture and Literature, University of Tromsø
Henning Howlid Wærp (f. 1959), dr. art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Siste utgivelser: Prosadiktet i Norge. 1890-2000. - En antologi (2002, red.); Hamsun i Tromsø III. Rapport fra den 3. internasjonale Hamsun-konferanse (2003, red., sammen med Even Arntzen); De upåaktede liv. - Om Cora Sandels forfatterskap (2005, red.)
Publisert
2005-07-01
Hvordan referere
Wærp, Henning Howlid. 2005. «Første innføringsbok I Litteraturkritikk». Nordlit, nr. 17 (juli):239–247. https://doi.org/10.7557/13.1883.