Symbolisme og sanselighet i Knut Hamsuns Victoria (1898)

En økokritisk lesning

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.5320

Keywords:

Knut Hamsun, Victoria, Økokritikk, Symbolisme, Rosa

Abstract

Hamsun's novel Victoria is a story of jealousy between the miller's son Johannes, Victoria, the daughter raised on the estate, and the officer Otto. It is also a novel about Johannes' development as an author. The article examines the relationship between Johannes as a keen observer of phenomena in nature – taking note of scents and visual impressions, sounds and tactile sensations - and his imagination, his dreams and visions. The hypothesis is that Johannes in his relationship with the natural surroundings of his rural village develops what in ecocriticism is termed an ecological self, and that this distinguishes him – in a positive manner – from his rival Otto.

Author Biography

Henning Howlid Wærp, UiT - Norges arktiske universitet

Henning Howlid Wærp er professor i nordisk litteratur ved UiT – Norges arktiske universitet. Siste bokutgivelser: Arktisk litteratur. – Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde (Orkana akademisk 2017); «Hele livet en vandrer i naturen». Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap (Orkana akademisk 2018). Bokanmelder i Aftenposten. 

References

Andersen, Per Thomas. 1992. Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900, Oslo: Aschehoug.

Arntzen, Even. 1995. «Munken Vendt – på sporet av Knut Hamsuns mytiske estetikk», i: Hamsun i Tromsø, Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

Bale, Kjersti. 1997. «Hamsuns hvite hest. Om Victoria», Edda, nr. 3 1997, Oslo: Universitetsforlaget.

Bostad, Inga. 1998. Arne Næss, Oslo: Gyldendal.

Buvik, Per: Dekadanse. 2001. Oslo: Pax.

Dvergsdal, Alvhild. 2017. «Eventyret som tok slutt. Om Knut Hamsun: Victoria (1898)», i: Vitalisme, Victoria, språk. Rapport fra Hamsun-dagene 2016, red. av Nils Magne Knutsen og Andreas Lødemel, Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

Fechner-Smarsly, Thomas. 2008. “Om skotøyets (u-)-pålitelighet i Knut Hamsuns romaner og Martin Heideggers Der Ursprung des Kunstwerk», i: Hamsun i Tromsø IV, Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

Garrard, Greg. 2012. Ecocriticism, Routledge, London.

Hamsun, Knut. 2008. «Mot overvurdering av diktere og diktning»; «Dikterliv», i: Samlede verker, bind 25, Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 2007a. Rosa, i Samlede verker, bind 6, Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 2007b. Victoria, i Samlede verker, bind 4, Oslo: Gyldendal.

Harr, Karl Erik. 1998. Illustrasjoner i Hamsuns Victoria, Oslo: Stenersen forlag.

Hennig, Reinhard. 2019. «Å trosse naturen i seg selv. Kjønn og kjønnsroller i Maja Lundes roman Bienes historie (2015), i Norsk litterær årbok, Oslo: Samlaget.

Høffding, Harald. 1922. Den nyere Filosofis Historie, Kjøbenhavn: Gyldendal.

Huysmans, Joris-Karl. 1998. Mot strømmen, oversatt fra fransk av Jan Olav Gatland, Oslo: Bokvennen.

Kittang, Atle. 1976. «Kjærleik, dikting og sosial røyndom i Knut Hamsuns Victoria», i: Atle Kittang: Litteraturteoretiske problem. Teori og analyse, Oslo: Universitetsforlaget.

Lunde, Maja. 2019. Bienes historie, Oslo: Aschehoug,

Lyngstad, Sverre. 2005. Knut Hamsun, novelist, New York: Peter Lang.

Nettum, Rolf Nyboe. 1970. Konflikt og visjon. Hovedtemaer i Knut Hamsuns forfatterskap 1890-1912, Oslo: Gyldendal.

Nylander, Lars. 1990. Prosadikt och Modernitet, Stockholm: Symposion bokförlag.

Næss, Arne. 1999. Det frie menneske. En innføring i Spinozas filosofi, Oslo: Kagge.

Sverdrup-Thygeson, Anne: Insektenes planet, Oslo: Stenersen, 2018.

Tiemroth, Jørgen. 1974. Illusionens vej. Om Knut Hamsuns forfatterskab, København: Gyldendal.

Vetlesen, Arne Johan. 2015. The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism, New York: Routledge.

Vetlesen, Arne Johan. 2019. Cosmologies of the Anthropocene. Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism, London: Routledge.

Wærp, Henning Howlid. 1997. Diktet natur. Natur og landskap hos Andreas Munch, Vilhelm Krag og Hans Børli, Oslo: Aschehoug.

Wærp, Henning Howlid. 2018. «Hele livet en vandrer i naturen.» Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap, Stamsund: Orkana.

Downloads

Published

2020-11-11

How to Cite

Wærp, Henning Howlid. 2020. “Symbolisme og sanselighet i Knut Hamsuns <i>Victoria</i> (1898): En økokritisk lesning”. Nordlit, no. 47 (November):14–24. https://doi.org/10.7557/13.5320.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>