Symbolisme og sanselighet i Knut Hamsuns Victoria (1898)

En økokritisk lesning

Emneord (Nøkkelord): Knut Hamsun, Victoria, Økokritikk, Symbolisme, Rosa

Sammendrag

Hamsuns roman Victoria er et trekantdrama mellom møllerens sønn Johannes, Victoria på godset, og «byherren» og offiseren Otto. Det er samtidig en roman om Johannes' utvikling som forfatter. Artikkelen undersøker forholdet mellom Johannes som en skarp iakttager av foreteelser i naturen – med lukt og synsinntrykk, lyd og taktile fornemmelser – og hans imaginasjonskraft, hans drømmer og visjoner. Hypotesen er at Johannes i sitt forhold til naturen på hjemstedet utvikler det en med økokritikken kan kalle et økologisk selv, og at det skiller ham fra rivalen Otto.

Forfatterbiografi

Henning Howlid Wærp, UiT - Norges arktiske universitet

Henning Howlid Wærp er professor i nordisk litteratur ved UiT – Norges arktiske universitet. Siste bokutgivelser: Arktisk litteratur. – Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde (Orkana akademisk 2017); «Hele livet en vandrer i naturen». Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap (Orkana akademisk 2018). Bokanmelder i Aftenposten. 

Referanser

Andersen, Per Thomas. 1992. Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900, Oslo: Aschehoug.

Arntzen, Even. 1995. «Munken Vendt – på sporet av Knut Hamsuns mytiske estetikk», i: Hamsun i Tromsø, Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

Bale, Kjersti. 1997. «Hamsuns hvite hest. Om Victoria», Edda, nr. 3 1997, Oslo: Universitetsforlaget.

Bostad, Inga. 1998. Arne Næss, Oslo: Gyldendal.

Buvik, Per: Dekadanse. 2001. Oslo: Pax.

Dvergsdal, Alvhild. 2017. «Eventyret som tok slutt. Om Knut Hamsun: Victoria (1898)», i: Vitalisme, Victoria, språk. Rapport fra Hamsun-dagene 2016, red. av Nils Magne Knutsen og Andreas Lødemel, Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

Fechner-Smarsly, Thomas. 2008. “Om skotøyets (u-)-pålitelighet i Knut Hamsuns romaner og Martin Heideggers Der Ursprung des Kunstwerk», i: Hamsun i Tromsø IV, Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

Garrard, Greg. 2012. Ecocriticism, Routledge, London.

Hamsun, Knut. 2008. «Mot overvurdering av diktere og diktning»; «Dikterliv», i: Samlede verker, bind 25, Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 2007a. Rosa, i Samlede verker, bind 6, Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 2007b. Victoria, i Samlede verker, bind 4, Oslo: Gyldendal.

Harr, Karl Erik. 1998. Illustrasjoner i Hamsuns Victoria, Oslo: Stenersen forlag.

Hennig, Reinhard. 2019. «Å trosse naturen i seg selv. Kjønn og kjønnsroller i Maja Lundes roman Bienes historie (2015), i Norsk litterær årbok, Oslo: Samlaget.

Høffding, Harald. 1922. Den nyere Filosofis Historie, Kjøbenhavn: Gyldendal.

Huysmans, Joris-Karl. 1998. Mot strømmen, oversatt fra fransk av Jan Olav Gatland, Oslo: Bokvennen.

Kittang, Atle. 1976. «Kjærleik, dikting og sosial røyndom i Knut Hamsuns Victoria», i: Atle Kittang: Litteraturteoretiske problem. Teori og analyse, Oslo: Universitetsforlaget.

Lunde, Maja. 2019. Bienes historie, Oslo: Aschehoug,

Lyngstad, Sverre. 2005. Knut Hamsun, novelist, New York: Peter Lang.

Nettum, Rolf Nyboe. 1970. Konflikt og visjon. Hovedtemaer i Knut Hamsuns forfatterskap 1890-1912, Oslo: Gyldendal.

Nylander, Lars. 1990. Prosadikt och Modernitet, Stockholm: Symposion bokförlag.

Næss, Arne. 1999. Det frie menneske. En innføring i Spinozas filosofi, Oslo: Kagge.

Sverdrup-Thygeson, Anne: Insektenes planet, Oslo: Stenersen, 2018.

Tiemroth, Jørgen. 1974. Illusionens vej. Om Knut Hamsuns forfatterskab, København: Gyldendal.

Vetlesen, Arne Johan. 2015. The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism, New York: Routledge.

Vetlesen, Arne Johan. 2019. Cosmologies of the Anthropocene. Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism, London: Routledge.

Wærp, Henning Howlid. 1997. Diktet natur. Natur og landskap hos Andreas Munch, Vilhelm Krag og Hans Børli, Oslo: Aschehoug.

Wærp, Henning Howlid. 2018. «Hele livet en vandrer i naturen.» Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap, Stamsund: Orkana.

Publisert
2020-11-11
Hvordan referere
Wærp, Henning Howlid. 2020. «Symbolisme Og Sanselighet I Knut Hamsuns <i>Victoria</I> (1898)». Nordlit, nr. 47 (november):14–24. https://doi.org/10.7557/13.5320.
Seksjon
Artikler

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)