"Kann jemand, der diese Musik gehört hat, […] noch ein schlechter Mensch sein?" – om Wieslers forandring og kunstens påståtte rolle i denne prosessen

  • Roswitha Skare University of Tromsø
Emneord (Nøkkelord): De andres liv, DDR, offentlighetsforhold, litteratur og kunst som deloffentlighet, film, historiefortelling

Sammendrag

The Life of Others (2006) has been a successful film, winning the Oscar for Best Foreign Feature in 2007. It is a film about surveillance, but also about  the lives of artists and writers in East Berlin in the middle of the 1980s, and about what role  literature and art played in the GDR and in the events of autumn 1989. The article focuses on the way the film portrays Wiesler’s transformation from hard-boiled Stasi officer into the guardian angel of his target, and shows how art – both literature and music – plays an important role in this process. 

Forfatterbiografi

Roswitha Skare, University of Tromsø
Roswitha  Skare  er  professor  i dokumentasjonsvitenskap ved  Institutt  for  kultur  og litteratur, Universitetet i Tromsø. Hennes forskningsinteresser er dokumentteori og paratekstens betydning i litteratur og film. Hennes nyeste publikasjoner er artiklene ”Nanook of  the  North  (1922)  –  en  reise  etter  den  autentiske  utgaven”  i antologien Reiser  og ekspedisjoner i det litterære Arktis (2011) og ”Das Leben der Anderen (2006): Paratekstens betydning  for  filmens  autentisitetskrav”  i  Norsk medietidsskrift (2012).
Publisert
2012-10-23
Hvordan referere
Skare, Roswitha. 2012. «"Kann Jemand, Der Diese Musik gehört Hat, […] Noch Ein Schlechter Mensch sein?" – Om Wieslers Forandring Og Kunstens påståtte Rolle I Denne Prosessen». Nordlit, nr. 30 (oktober):35-50. https://doi.org/10.7557/13.2371.