Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie

Forfattere

  • Signe Gunn Julnes Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag
  • Cecilie Katrine Utheim Grønvik Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag
  • Trude Fløystad Eines Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.3484

Emneord (Nøkkelord):

mentor, clinical guidance, model, assessment, learning outcomes, veileder, praksisveiledning, modell, vurdering, læringsutbytte

Sammendrag

Experience of mentors using a new guidance and assessment model for nursing students.
This paper explores the experience of mentors when using a new guidance and assessment model for nursing students during practical studies. The National Qualifications Framework for higher education is implemented in the new model. During 2012, 22 mentors participated in five different focus groups. The data were analyzed using deductive and inductive stepwise analysis. The participants found the new model quite challenging at first. With experience, the mentors became more confident in providing guidance and more constructive and objective assessment. This study underscores the importance of common pedagogical understanding of the model among mentors. We find that active use of the new model improves both guidance and assessment of nursing students in practical studies.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Signe Gunn Julnes, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag

Høgskolelektor i sykepleie.
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag

Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag

Høgskolelektor i sykepleie.
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk,
avdeling for helse og sosialfag

Trude Fløystad Eines, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag

Professor.
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk,
avdeling for helse og sosialfag

Nedlastinger

Publisert

17.06.2015

Hvordan referere

Julnes, S. G., Grønvik, C. K. U., & Eines, T. F. (2015). Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(1), 122–136. https://doi.org/10.7557/14.3484

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler

Mest leste artikler av samme forfatter(e)