Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 15, Nr 1 (2019): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Pleiepersonalets selvrapporterte evaluering av opplæring i ergonomisk forflytning, bruk av teknikker og hjelpemidler i en kommune - en longitudinell pilotstudie Sammendrag  PDF
Bente Nordtug, Karin Torvik, Jorunn Bjerkan, Nanna Hellesø, Hildfrid Vikkelsmo Brataas
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Sjukepleiaren si kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta; samspel mellomutdanningsinstitusjon og arbeidsplass Sammendrag  PDF
Gro Hovland, Dagrun Kyrkjebø, Maj-Britt Råholm
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem Sammendrag  PDF
Paul A. Killie, Jonas Debesay
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming Sammendrag  PDF
Frode Dragsten, Erik Søndenaa
 
Volum 6, nr 2 (2010) Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter Sammendrag  PDF
Ole Greger Lillevik, Lisa Øien
 
Volum 6, nr 1 (2010) En studie om hvilken kompetanse norske jordmødre mener er viktig ved fødeavdelinger og kvinneklinikker Sammendrag  PDF
Anne Brunstad
 
Volum 5, nr 2 (2009) Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Sammendrag  PDF
Kari Høium
 
1 - 7 av 7 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"