Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Besøk på sykehjem. En kvantitativ studie av sykehjemsbeboeres besøkshyppighet Sammendrag  PDF
Joanna Galek, Morten Simonsen, Ellen-Karine Grov, Anne Marie Sandvoll
 
Volum 8, nr 1 (2012) Familie og kontinuitet: Pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom Sammendrag  PDF
Ingrid Drageset, Ketil Normann, Ingunn Elstad
 
Volum 8, nr 1 (2012) Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem? Sammendrag  PDF
Siv Venke Gran, Bjørg Th. Landmark
 
Volum 8, nr 1 (2012) Sosial kapital og stressrelaterte lidelser for ansatte i sykehjemssektoren i Norge Sammendrag  PDF
Arne Endresen, Ingelin Testad
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Grindagutar på sjukeheim: Tilsette sin erfaring med kulturprosjekt Sammendrag  PDF
Aud Berit Fossøy, Solveig Hauge, Ellen Karine Grov
 
Volum 7, nr 1 (2011) ”Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem Sammendrag  PDF
May Helen Midtbust, Else Lykkeslet, Kirsti Skovdahl
 
Volum 7, nr 1 (2011) Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv Sammendrag  PDF
Trine Kopperud Brenden, Anne Julie Storheil, Ellen Karine Grov, Siri Ytrehus
 
Volum 6, nr 2 (2010) Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang Sammendrag  PDF
Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen
 
Volum 5, nr 2 (2009) Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem Sammendrag  PDF
Ulla Soini, Gudrun Nilsen
 
Volum 5, nr 2 (2009) Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem Sammendrag  PDF
Anne Marie Mork Rokstad, Solfrid Vatne
 
Volum 9, nr 1 (2013) Personer med demenssykdom i sykehjem: Refleksjon over livet Sammendrag  PDF
Ingrid Drageset, Ketil Normann, Ingunn Elstad
 
1 - 11 av 11 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"