Author Details

Winton, Patrik, Uppsala, Sweden

  • Vol 6 (2009) - Dissertations
    Henrika Tandefelt, Konsten att härska: Gustaf III inför sina undersåtar (Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Finland/Atlantis, 2008). 439 s.
    Details  PDF