Author Details

Finnskog, Martina, Lund, Sweden

  • Vol 10 (2013) - Literature
    Otto Fischer & Ann Öhrberg (red.), Metamorphoses of Rhetoric: Classical Rhetoric in the Eighteenth Century. Studia Rhetorica Upsaliensia 3 (Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2011). 213 s.
    Details  PDF