Author Details

Pettersson, Mikael, Lund, Sweden

  • Vol 6 (2009) - Dissertations
    Soili-Maria Olli, Visioner av världen: hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680–1789, Skrifter från Institutionen för historiska studier 17 (Umeå: Umeå universitet, 2007). vi+194 s.
    Details  PDF